ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Карагандинская область, 30 Июня 2023 года - новости на сайте gurk.kz

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Шет ауданының  әкімдігі жер учаскелерін 2023 жылдың  14  тамызында  сағат 11-00-де  конкурс  өткізеді. Мекен-жайы  Қарағанды облысы,  Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай  жырау  көшесі, 24 / Акимат Шетского района проводит конкурс по предоставлению  земельных  участков, который

состоится 14 августа 2023

года 11-00 ч. По адресу:  Карагандинская область, Шетский район,село Аксу-Аюлы, ул Шортанбай  жырау, 24.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

    Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шарушылығы өндірісін жүргізү үшін ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізі «Шет ауданы әкімінің аппараты» ММ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

        Перечень земельных участков выставляемых на конкурс по предоставлению  права временного возмездного землепользования

(аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением «Аппарат акима Шетского района»

           

            №

п/п

Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық  округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот№)

Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа, среднее расстояние, км.

№ лота земельного участка

Өңірдің ауыл шаруашылығы на мамандануы

Сельскохозяйствен       ная специализация региона

Жалпы ауданы, га Жалға беру мерзімі, жыл

Общая площадь земельного участка, га Срок аренды, лет

Алқаптардың құрамы, оның ішінде

Состав угодий, из них

Топырақтың сапалық си-паттамасы, (орташа  балл бонитет)

Качественная харак-теристика почв (балл бонитета)

Сумен қамтамасыз етілуі

Водообеспеченность

Егістік

Пашня

Шабын-дық/

Сенокосы

Жайылым      -дық

Пастбища

Басқа алқап-тар / Другие земли

1

 

Бұрма  а/о, Бұрма а.11 ш.,

 Бурминский с/о, 11 км от с.Бурма

Лот №95

мал шаруашылығы/

животноводство

182,3675 га

10 жыл

15  лет

-

100,0

81,0

1,3675

11

Өзектер бар

Есть ручьи

2

 

Бұрма  а/о, Бұрма а к.18  ш., Бурминский с/о, 18 км от с.Бурма.  Лот №92

Егін егу/

растениеводство

185,1906 га

15 жыл

15 лет

184,5

-

-

0,6906

11

Өзектер бар

Есть ручьи

3

 

Ақсу-Аюлы  а/о, Ақсу-Аюлы а17 ш.,

Аксу-Аюлинский с/о, 17 км от с. Аксу-АюлыЛот №71

мал шаруашылығы/

животноводство

148,5716 га

15 жыл

15 лет

-

-

148,0

0,5716

7

Өзектер бар

Есть ручьи

4

 

Ақой  а/о,  Ақой а 12 ш.,

Акойский с/о, 12 км от с. Акой Лот №87

мал шаруашылығы/

животноводство

Егін егу/

растениеводство

300,6724 га

15 жыл

15 лет

82,0

-

218,0

0,6724

7

Өзектер бар

Есть ручьи

5

 

Ақой  а/о,  Ақой а 15 ш.,

Акойский с/о, 15 км от с. Акой Лот №88

мал шаруашылығы/

животноводство

881,6869 га

15 жыл

15 лет

-

-

881,0

0,6869

13

Жанында өзен бар/ Рядом протекает река

6

Шет а/о,  Тұмсық а 32 ш.,

Шетский с/о, 32 км от с. Тумсык Лот №16

Егін егу/

растениеводство

424,0719 га

10 жыл

10 лет

397,0

-

27

0,0719

12

Өзектер бар

Есть ручьи

7

Ақой  а/о,  Ақой а 8 ш.,

Акойский с/о, 8  км от с. Акой Лот №202

Егін егу/

растениеводство

52,4024 га

15 жыл

15 лет

52

-

-

0,4024

13

Өзектер бар

Есть ручьи

 

8

Ақой  а/о,  Ақой а 9 ш.,

Акойский с/о,  9 км от с. Акой Лот №207

мал шаруашылығы/

животноводство

337,4046 га

10 жыл

10 лет

-

-

336,5

0,9046

13

Өзектер бар

Есть ручьи

 

9

Кәрім Мыңбаев ат.а/о, Қызылтау а.62  ш,

Карим Мынбаевский с/о,  с.Кызылтау, 62  км

Лот 1

мал шаруашылығы/

животноводство

10787,9570 га

15 жыл

15 лет

-

-

10750,0

37,957

11

Өзектер бар

Есть ручьи

 

10

Кәрім Мыңбаев ат.а/о, Қызылтау а.80  ш,

Карим Мынбаевский с/о,  с.Кызылтау, 80 км

Лот 2

мал шаруашылығы/

животноводство

10365,5155 га

15 жыл

15 лет

-

70,0

10256,0

39,5155

11

Өзектер бар

Есть ручьи

 

 

ЕСКЕРТПЕ: Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:

1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім; 2)  конкурстық ұсыныс.  Конкурстық ұсыныста: Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);

2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;

3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс. Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 2023 жылдың «28» шілдеден бастап 2023 жылдың «11» тамыз аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі.Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің  орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады. Қатысушы ұсынысты (конкурстық өтінімді) конвертке желімдейді, "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын беру жөніндегі Конкурс" және "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сағатқа дейін ашуға болмайды "деген жазу көрсетіледі"__" __________ _____ (нақты уақыты мен күні көрсетіледі). Толық ақпаратты Қарағанды облысы «Шет ауданының жер қатынастары сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы 8710-31-21-2-00 алуға болады.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Участник, являющийся физическим и юридическим лицом, для участия в конкурсе представляет следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе; 2) конкурсное предложение. Конкурсное предложение должно содержать:

1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);  2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры; 3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований. Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических лиц.

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса с «28» июля  2023 года по «11» августа 2023 года. Со схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и с уголков информации сельских округов и районного отдела земельных отношений.

Участник запечатывает предложение (конкурсную заявку) в конверт, указывается надпись «Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства»   и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___ часов "__" __________ _____ года"     (указывается точное время и дата).  Более подробную информацию можно получить в ГУ «Отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства Шетского района» Карагандинской области по телефонам: 8710-31-21-2-00.Источник: ГУ «Аппарат акима города Шахтинск»


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

Комментарии

gurk.kz
<p>Шет ауданының&nbsp; әкімдігі жер учаскелерін 2023 жылдың&nbsp; 14 &nbsp;тамызында &nbsp;сағат 11-00-де&nbsp; конкурс&nbsp; өткізеді. Мекен-жайы&nbsp; Қарағанды облысы,&nbsp; Шет ауданы, Ақсу-Аюлы селосы, Шортанбай&nbsp; жырау&nbsp; көшесі, 24 / Акимат Шетского района проводит конкурс по предоставлению&nbsp; земельных&nbsp; участков, который <p>состоится 14 августа 2023 </p>года 11-00 ч. По адресу:&nbsp; Карагандинская область, Шетский район,село Аксу-Аюлы, ул Шортанбай &nbsp;жырау, 24.</p> <p>АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шарушылығы өндірісін жүргізү үшін ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын жер учаскелерінің тізі &laquo;Шет ауданы әкімінің аппараты&raquo; ММ</p> <p>ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перечень земельных участков выставляемых на конкурс по предоставлению&nbsp; права временного возмездного землепользования</p> <p>(аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением &laquo;Аппарат акима Шетского района&raquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; №</p> <p>п/п</p> <p><strong>Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық&nbsp; округтен арақашықтығы км, жер учаскесінің лот№)</strong></p> <p>Местоположение земельного участка (отдаленность от сельского округа, среднее расстояние, км.</p> <p>№ лота земельного участка</p> <p><strong>Өңірдің ауыл шаруашылығы на мамандануы</strong></p> <p>Сельскохозяйствен&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ная специализация региона</p> <p><strong>Жалпы ауданы, га Жалға беру мерзімі, жыл</strong></p> <p>Общая площадь земельного участка, га Срок аренды, лет</p> <p><strong>Алқаптардың құрамы, оның ішінде</strong></p> <p>Состав угодий, из них</p> <p><strong>Топырақтың сапалық си-паттамасы, (орташа&nbsp; балл бонитет)</strong></p> <p>Качественная харак-теристика почв (балл бонитета)</p> <p><strong>Сумен қамтамасыз етілуі</strong></p> <p>Водообеспеченность</p> <p><strong>Егістік</strong></p> <p>Пашня</p> <p><strong>Шабын-дық/</strong></p> <p>Сенокосы</p> <p><strong>Жайылым&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -дық</strong></p> <p>Пастбища</p> <p><strong>Басқа алқап-тар / </strong>Другие земли</p> <p>1</p> <p>&nbsp;</p> <p>Бұрма &nbsp;а/о, Бұрма а.11 ш.,</p> <p>&nbsp;Бурминский с/о, 11 км от с.Бурма</p> <p><strong>Лот №95</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>182,3675 га</strong></p> <p><strong>10 жыл</strong></p> <p>15&nbsp; лет</p> <p>-</p> <p>100,0</p> <p>81,0</p> <p>1,3675</p> <p>11</p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>2</p> <p>&nbsp;</p> <p>Бұрма &nbsp;а/о, Бұрма а к.18&nbsp; ш., Бурминский с/о, 18 км от с.Бурма.&nbsp; <strong>Лот №92</strong></p> <p><strong>Егін егу/</strong></p> <p>растениеводство</p> <p><strong>185,1906 га</strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>184,5</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0,6906</p> <p><strong>11</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>3</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ақсу-Аюлы &nbsp;а/о, Ақсу-Аюлы а17 ш.,</p> <p>Аксу-Аюлинский с/о, 17 км от с. Аксу-Аюлы<strong>Лот №71</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>148,5716 га </strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>148,0</p> <p>0,5716</p> <p><strong>7</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>4</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ақой&nbsp; а/о,&nbsp; Ақой а 12 ш.,</p> <p>Акойский с/о, 12 км от с. Акой <strong>Лот №87</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>Егін егу/</strong></p> <p>растениеводство</p> <p><strong>300,6724 га </strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>82,0</p> <p>-</p> <p>218,0</p> <p>0,6724</p> <p><strong>7</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>5</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ақой&nbsp; а/о,&nbsp; Ақой а 15 ш.,</p> <p>Акойский с/о, 15 км от с. Акой <strong>Лот №88</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>881,6869 га</strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>881,0</p> <p>0,6869</p> <p><strong>13</strong></p> <p><strong>Жанында өзен бар/ </strong>Рядом протекает река</p> <p>6</p> <p>Шет а/о,&nbsp; Тұмсық а 32 ш.,</p> <p>Шетский с/о, 32 км от с. Тумсык <strong>Лот №16</strong></p> <p><strong>Егін егу/</strong></p> <p>растениеводство</p> <p><strong>424,0719 га</strong></p> <p><strong>10 жыл</strong></p> <p>10 лет</p> <p>397,0</p> <p>-</p> <p>27</p> <p>0,0719</p> <p><strong>12</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>7</p> <p>Ақой&nbsp; а/о,&nbsp; Ақой а 8 ш.,</p> <p>Акойский с/о, 8 &nbsp;км от с. Акой <strong>Лот №202</strong></p> <p><strong>Егін егу/</strong></p> <p>растениеводство</p> <p><strong>52,4024 га</strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>52</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0,4024</p> <p><strong>13</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>&nbsp;</p> <p>8</p> <p>Ақой&nbsp; а/о,&nbsp; Ақой а 9 ш.,</p> <p>Акойский с/о, &nbsp;9 км от с. Акой <strong>Лот №207</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>337,4046 га</strong></p> <p><strong>10 жыл</strong></p> <p>10 лет</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>336,5</p> <p>0,9046</p> <p><strong>13</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>&nbsp;</p> <p>9</p> <p>Кәрім Мыңбаев ат.а/о, Қызылтау а.62 &nbsp;ш,</p> <p>Карим Мынбаевский с/о,&nbsp; с.Кызылтау, 62 &nbsp;км</p> <p><strong>Лот </strong><strong>№</strong><strong>1</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>10787,9570 га</strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10750,0</p> <p>37,957</p> <p><strong>11</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>&nbsp;</p> <p>10</p> <p>Кәрім Мыңбаев ат.а/о, Қызылтау а.80 &nbsp;ш,</p> <p>Карим Мынбаевский с/о,&nbsp; с.Кызылтау, 80 км</p> <p><strong>Лот </strong><strong>№</strong><strong>2</strong></p> <p><strong>мал шаруашылығы/</strong></p> <p>животноводство</p> <p><strong>10365,5155 га</strong></p> <p><strong>15 жыл</strong></p> <p>15 лет</p> <p>-</p> <p>70,0</p> <p>10256,0</p> <p>39,5155</p> <p><strong>11</strong></p> <p><strong>Өзектер бар</strong></p> <p>Есть ручьи</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ЕСКЕРТПЕ: Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:</p> <p>1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім; 2)&nbsp; конкурстық ұсыныс.&nbsp; Конкурстық ұсыныста: Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);</p> <p>2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;</p> <p>3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс. Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін &ndash; қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін &ndash; бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң 2023 жылдың &laquo;28&raquo; шілдеден бастап 2023 жылдың &laquo;11&raquo; тамыз аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі.Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің&nbsp; орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады. Қатысушы ұсынысты (конкурстық өтінімді) конвертке желімдейді, "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын беру жөніндегі Конкурс" және "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сағатқа дейін ашуға болмайды "деген жазу көрсетіледі"__" __________ _____ (нақты уақыты мен күні көрсетіледі). Толық ақпаратты Қарағанды облысы &laquo;Шет ауданының жер қатынастары сәулет және қала құрылысы бөлімі&raquo; ММ-нен мына байланыс телефондары арқылы 8710-31-21-2-00 алуға болады.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Участник, являющийся физическим и юридическим лицом, для участия в конкурсе представляет следующие документы:</p> <p>1) заявка на участие в конкурсе; 2) конкурсное предложение. Конкурсное предложение должно содержать:</p> <p>1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);&nbsp; 2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры; 3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований. Конкурсное предложение представляется участником конкурса в закрытом конверте, отпечатанное или написанное несмываемыми чернилами в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверяется: подписью участника &ndash; для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) &ndash; для юридических лиц. <p>Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса с &laquo;28&raquo; июля &nbsp;2023 года по &laquo;11&raquo; августа 2023 года. Со схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и с уголков информации сельских округов и районного отдела земельных отношений. </p>Участник запечатывает предложение (конкурсную заявку) в конверт, указывается надпись &laquo;Конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства&raquo;&nbsp;&nbsp; и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___ часов "__" __________ _____ года" &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(указывается точное время и дата). &nbsp;Более подробную информацию можно получить в ГУ &laquo;Отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства Шетского района&raquo; Карагандинской области по телефонам: 8710-31-21-2-00.</p>

Еще новости региона